logo
   
img

237 47 42    237 47 82

 597 374742&597 374792  

e-mail: info@unig.ge

          zaza@unig.ge

skype: unigroup

23 - 01 - 2017
   
   
   
   
   
   
   
სწრაფი ძებნა
  დან მდე
ფართობი:
ფასი:
სართული:

აუცილებელია ფოტო:

ID#

კალკულატორი

ვალუტა

ექსპერტთა ჯგუფი

  • უძრავი ქონების ხანდაზმულობის დადგენა
  • შენობის მდგრადობის ექსპერტიზა
  • სეისმომედეგობის დადგენა
  • გეოლოგიური კვლევა და დასკვნა
  • პროექტის კონსტრუქციისა და ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა
სერვისები უფლებები რეალტორი არქიტექტურა სხვადასხვა
© 2012 Design by webdeveloper.ge ყველა უფლება დაცულია