კომპანია „უნი ჯგუფი“ დაკვალვით სამუშაოებს (ნაკვეთის კუთხეების მონიშვნა და წითელი ხაზების დადგენა), უზრუნველყოფს უახლესი ტექნოლოგიითა და თანამედროვე აპარატურით.

დღესდღეობით მიწის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე აუცილებელია ნაკვეთის მეპატრონემ ზუსტად დაადგინოს მისი კუთვნილი საზღვრები, რის სასუალებასაც იძლევა კომპანია "უნი ჯგუფი" თანამედროვე აღჭურვილობითა და სერთიფიცირებული პერსონალით.

GPC მოწყობილობის გამოყენებით დაგიდგენთ  მიწის ნაკვეთის ზუსტ საზღვარს, სადაც მომავალში მეპატრონეს შეეძლება ღობის აშენება, შენობის დაპროექტება ან უბრალოდ საზღვრის მონიშვნა.