სპირტის სახდელი საწარმო

განხორციელებული პროექტები

სპირტის სახდელი საწარმო

ნაგებობა მდებარეობს ღვინის პირველადი გადამუშავების ქარხნის ტერიტორიაზე და შექმნილია, როგორც სპირტის სახდელი ინდუსტრიული ზონა. მისი სიმაღლე 12 მეტრია, ხოლო ფართობი 350 კვ.მ-ია, სადაც განთავსებულია საწარმოო დანადგარები და ორდონიანი ტურისტულ-შემეცნებით ზონა, ორიენტირებული, ხედით კავკასიონის მთებისაკენ და ცისტერნების გარე სადგურისაკენ.