blog-01

შატო ,,როიალ ასკანა ''

 • მდებარეობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ასკანა.
 • პროექტის ავტორი: მ.ქურთიშვილი.
 • არქიტექტორები: ლ.ურუმაშვილი, ჯ. ბიძინაშვილი.

ვრცლად
blog-01

შატო ,,როიალ ასკანა ''

 • მდებარეობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ასკანა.
 • პროექტის ავტორი: მ.ქურთიშვილი.
 • არქიტექტორები: ლ.ურუმაშვილი, ჯ. ბიძინაშვილი.
 • კონსტრუქტორი: რ. აფხაძე.

ვრცლად
blog-01

სასტუმრო ,,ახაშენი ღვინის კურორტი''

 • მდებარეობა: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ ახაშენი.
 • პროექტის ავტორი: მ. ქურთიშვილი. 
 • არქიტექტორები: გ. არევაძე, ლ. ურუმაშვილი.
 • კონსტრუქტორი: რ.აფხაძე.

ვრცლად
blog-01

სასტუმრო ,,ახაშენი-ღვინის კურორტი" - ინტერიერი

 • მდებარეობა: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ.ახაშენი.
 • დიზაინერი: მ. ქურთიშვილი.

ვრცლად
blog-01

ქართული ღვინის პალატა მცხეთაში

 • მდებარეობა: ქალაქი მცხეთა, დავით აღმაშენებლის ქ. #69.
 • პროექტის ავტორი: მ.ქურთიშვილი.
 • არქიტექტორები: მ.თავართქილაძე, ლ.ურუმაშვილი.
 • კონსტრუქტორი: რ.აფხაძე.

ვრცლად
blog-01

ქართული ღვინის პალატის ინტერიერი

 • მდებარეობა: ქ. მცხეთა, დავით აღმაშენებლის ქ. #69.
 • დიზაინერი: მ. ქურთიშვილი.

ვრცლად
blog-01

თადეოზ გურამიშვილის მარნის რესტავრაცია-ადაპტაციის პროექტი

 • მდებარეობა: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საგურამო.
 • პროექტის ავტორი: მ.ქურთიშვილი.
 • არქიტექტორი: ლ. ურუმაშვილი.
 • კონსტრუქტორი: რ. აფხაძე.

ვრცლად
blog-01

თადეოზ გურამიშვილის ისტორიული მარნის ადაპტაცია

 • მდებარეობა: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საგურამო.
 • პროექტის ავტორი: მ.ქურთიშვილი.  
 • არქიტექტორი: ლ. ურუმაშვილი.
 • კონსტრუქტორი: რ. აფხაძე.

ვრცლად
blog-01

თადეოზ გურამიშვილის ისტორიული მარნის რესტავრაცია

 • მდებარეობა: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საგურამო.
 • პროექტის ავტორი: მ. ქურთიშვილი.
 • რესტავრაციის პროექტის კონსულტანტი: გ.ჭანიშვილი.
 • არქიტექტორი: ლ. ურუმაშვილი.
 • კონსტრუქტორი: რ.აფხაძე.

ვრცლად
blog-01

ტურისტული კომპლექსი

 • მდებარეობა: მცხეთა, სოფ. საგურამო.
 • დიზაინერი: მ.ქურთიშვილი.

ვრცლად