პროექტის ექსპერტიზა

„უნი ჯგუფი“ უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების პროექტის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენას და შესაბამისი დასკვნის გაცემას....

იხილეთ ვრცლად

შენობა-ნაგებობის ექსპერტიზა

შენობა-ნაგებობის ექსპერტიზის მიზანია თანამედროვეობისათვის შეუფერებელი, მოძველებული პროექტის გამოყენების შემთხვევათა თავიდან აცილება...

იხილეთ ვრცლად