საკადასტრო აზომვა

კომპანია საკადასტრო აზომვებს აწარმოებს მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოების (GNSS)-ისა და GEO CORS-ის სისტემის მეშვეობით...

იხილეთ ვრცლად

ტოპოგრაფიული აზომვა

ტოპოგრაფიული აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, გრაფიკულად და ტექსტურად გამოსახულ ზუსტ ინფორმაციას იძლევა...

იხილეთ ვრცლად

შენობა-ნაგებობის აზომვა

შენობა-ნაგებობის აზომვა ხდება ლაზერული აპარატის მეშვეობითა და მაღალკვალიფიციური პერსონალით დაკომპლექტებული ჯგუფით...

იხილეთ ვრცლად

დაკვალვითი სამუშაოები

კომპანია „უნი ჯგუფი“ დაკვალვით სამუშაოებს უზრუნველყოფს უახლესი ტექნოლოგიითა და თანამედროვე აპარატურით...

იხილეთ ვრცლად