თადეოზ გურამიშვილის ისტორიული მარნის რესტავრაცია

რესტავრაციის პროექტები

თადეოზ გურამიშვილის ისტორიული მარნის რესტავრაცია

რესტავრაციის პროექტის საფუძველზე განხორციელდა ისტორიული ნაგებობის ექსტერიერისა და ინტერიერის სრული რეაბილიტაცია. მათ შორის აღდგენილი იქნა ილიას დროინდელი ისტორიული ქვევრები, სამი ბუხარი, ორი კარიბჭე,  კედლები და ძეგლის ინტერიერისა და ექსტერიერის  ნაწილში არსებული, მასიური ქვის 18 კოლონა. რესტავრაციის ფარგლებში შეუძლებელი იყო იატაკის პირვანდელი სახით აღდგენა, რის შედეგადაც მოწყობილი იქნა, ისტორიული ინტერიერისათვის არაავთენტური, ახალი იატაკის საფარი. სარესტავრაციო სამუშაოები წარმოებდა 2015-2016 წლებში, რა დროსაც სრულად იქნა რესტავრირებული 240 კვ.მ. ფართობის მქონე ისტორიული მარანი.