605 ერთეული

ვიყიდი 1000 კვ.მ მიწის ნაკვეთს საბურთალოზე.
ვიყიდი 1000 კვ. მიწის ნაკვეთს საბურთალოზე კვების ობიქტისთვის.

რეკლამა