სპირტის სახდელი საწარმო

ინტერიერის დიზაინი

სპირტის სახდელი საწარმო

ინტერიერი წარმოადგენს სპირტის სახდელი საწარმოს ნაგებობის განუყოფელ ნაწილს და შექმნილია, როგორც ტურისტული სანახაობა, საწარმოს ვიზიტორთა პროგრამის ფარგლებში. ორდონიანი სივრცე ქმნის ქართული ეთნიკური ელემენტებით გამდიდრებულ, თანამედროვე გარემოს, სადაც,  მეორე სართულიდან შესაძლებელია საწარმოო პროცესის თვალყურის მიდევნება და ქართული მეღვინეობის საიდუმლოებათა გაცნობა.