კომპანია „კტვ ჯგუფის“ სათაო ოფისი

ინტერიერის დიზაინი

კომპანია „კტვ ჯგუფის“ სათაო ოფისი

წარმოდგენილი ინტერიერი განხორციელდა ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობის" დაკვეთით, კომპანიის სათაო ოფისის განსათავსებლად. დიზაინის შექმნის ძირითადი მიზანი იყო ადმინისტრაციული სივრცის ფუნქციონალურობისა და მეღვინეობის თემის გავრცობა და შერწყმა ინტერიერში. მიღწეული მიზანი გამოხატულია ინტერიერის მორთულობის ელემენტებში და ფერთა პალიტრით, სადაც რესპექტაბელურობა და ქართული ღვინის ესთეტიკა თავსებადია ერთმანეთან.