თადეოზ გურამიშვილის ისტორიული მარნის ადაპტაცია

განხორციელებული პროექტები

თადეოზ გურამიშვილის ისტორიული მარნის ადაპტაცია

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა თადეოზ გურამიშვილის ისტორიული მარნის ადაპტაცია, რაც გულისხმობს მარნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღვინის მცირე საწარმოს, ღვინის საცავის, ღვინის მაღაზიისა და სატრაპეზოს განთავსებას. განაშენიანების საერთო ფართი 1500 კვ.მ-ია; ძველი და ახალი ნაგებობები ერთმანეთს ღია საკომუნიკაციო კორიდორით უკავშირდება. ანსამბლის კონცეფციაში გათვალისწინებულია ისტორიული მარნის მდებარეობა და ფუნქციური კავშირი თანამედროვე განაშენიანებასთან. ტერიტორიის მიმდებარედ გაშენებულია ეთნიკური სანახაობებისათვის განკუთვნილი ლანდშაფტური ეზო.