კომერციული ცენტრი

განხორციელებული პროექტები

კომერციული ცენტრი

ობიექტი განთავსებულია კომერციულად დატვირთულ მაგისტრალზე და გათვალისწინებულია სავაჭრო-საგამოფენო დანიშნულებით. შენობის საერთო ფართობია 700 კვ.მ. იმის გათვალისწინებით, რომ ობიექტი პერიოდულად შეიცვლიდა ფუნქციონალურ დატვირთვას, პროექტირების პროცესში გათვალისწინებული იქნა ანტრესოლის მოწყობის საშუალება და მის ხარჯზე, მესაკუთრის სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ფართობის გაზრდა  1350 კვ.მ-მდე.