კომერციული დანიშნულების ნაგებობა

არქიტექტურული პროექტები

კომერციული დანიშნულების ნაგებობა

კომერციული ფუნქციის ნაგებობა განსაზღვრულია საგამოფენო და საოფისე დანიშნულების სივრცეების მოსაწყობად. ნაგებობის გრძივად განვითარება განაპირობა სამშენებლო ნაკვეთის კონფიგურაციამ  და განაშენიანების კოეფიციენტებმა. სივრცით კომპოზიციური გადაწყვეტა არის საკმაოდ მსუბუქი  და მინიმალისტური.