საკადასტრო აზომვითი ნახაზი უძრავი ქონების რეგისტრაციის აუცილებელი პირობაა. იგი გრაფიკულად და ტექსტურად გამოსახულ ზუსტ ინფორმაციას იძლევა მიწის ნაკვეთის საზღვრის, კონფიგურაციის, ადგილმდებარეობის, მასზე არსებული ნაგებობების და სხვა მახასაითებლების  შესახებ.  

მიწის რეგისტრაციის წარმატებით განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია სარეგისტაციოდ წარმოდგენილი საკადასტრო ნახაზები  სწორად აზომილი, ზუსტი და სრულყოფილი იყოს. სწორედ ამიტომ, კომპანია „უნი ჯგუფი“ ახორციელებს როგორც საკადასტრო, ისე ტოპოგრაფიულ აზომვებს მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური ხელსაწყოების (GNSS)-ის მეშვეობითა და კადსტრის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფით.

კომპანია საკადასტრო და ტოპოგრაფიულ აზომვებს აწარმოებს GEO CORS-ის სისტემით. ეს კი წინაპირობაა იმისა, რომ  დაჩქარებული მეთოდითა და ხარისხიანი აღჭურვილობით გავაუმჯობესოთ მოქალაქეებისთვის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისთვის წარსადგენი მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის სიზუსტე და ხარისხი, რაც საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის მთავარი წინაპირობაა.

ჩვენ უზრუნველვყოფთ, როგორც მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის პროცედურას, ისე რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა მომსახურებას:

Ø  საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადება

Ø  საკადასტრო მონაცემების ცვლილება

Ø  მოსაზღვრე ნაკვეთების სასაზღვრო მიჯნის დადგენა

Ø  თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება

 

 

დაირეგისტრირე მიწა მარტივად და გახდი მესაკუთრე!