"უნი ჯგუფი" უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობის აზომვას, რომელიც ხდება ლაზერული აპარატის მეშვეობითა და მაღალკვალიფიციური პერსონალით დაკომპლექტებული ჯგუფით, რაც უზრუნველყოფს ნახაზის სიზუსტესა და ხარისხს.