368 ერთეული

იყიდის 3000 კვ.მ მიწის ნაკვეთ ბალანჩინის ქუჩაზე.
ვიყიდი 3000 კვ.მ მიწის ნაკვეთს სანდრო ეულზე.
ვიყიდი 1500 კვ.მ სამრეწველო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კახეთის გზატკეცილზე.
ვიყიდი 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს აღმაშენებლის ხეივანში.
ვიყიდი 20 000 კ.მ. მიწის ნაკვეთს ლისი ვერანდასთან.
ვიყიდი 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ლისზე, ქოშიგორაზე, ვეძისი.
ვიყიდი 20000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს თბილისის ზღვაზე.
ვიყიდი 2000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ზაჰესში. სამრეწველო დანიშნულებით.
ვიყიდი 5000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ზაჰესში, მცხეთის გზატკეცილთან. საწარმოსთვის.
ვიყიდი 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთს ფხაკაძის ქუჩაზე. სკოლისთვის.

რეკლამა